การรับเครื่อง Pocketwifi

ท่านสามารถลงทะเบียน คลิ๊ก!!! เพื่อลงทะเบียนจองเครื่อง

โดยเลือกวิธีการรับเครื่อง Pocketwifi ได้ 2 วิธีคือ

1. ติดต่อรับที่สนามบินนานาชาติ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า (Yangon Airport International)

โดยพนักงานของเราจะถือป้ายชื่อรอส่งเครื่องให้ท่านลูกค้าบริเวณ Terminal 1 Gate6

2. บริการจัดส่งเครื่อง Pocketwifi ในประเทศไทยโดยบริการจัดส่งด่วน

บริษัทจะจัดส่งเครื่องให้ท่านลูกค้าก่อนวันที่ท่านเดินทาง 3-4 วัน ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน kerry/ ไปรษณีย์ไทย (EMS) เพื่อส่งเครื่องให้ท่านลูกค้าก่อนในประเทศไทยก่อนวันเดินทาง