ท่านสามารถลงทะเบียน คลิ๊ก!!! เพื่อลงทะเบียนจองเครื่อง

โดยเลือกวิธีการรับเครื่อง Pocketwifi ได้ 2 วิธีคือ

1. ติดต่อรับที่สนามบินนานาชาติ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า (Yangon Airport International)

โดยพนักงานของเราจะถือป้ายชื่อรอส่งเครื่องให้ท่านลูกค้าบริเวณ Terminal 1 Gate6

2. บริการจัดส่งเครื่อง Pocketwifi ในประเทศไทยโดยบริการจัดส่งด่วน

บริษัทจะจัดส่งเครื่องให้ท่านลูกค้าก่อนวันที่ท่านเดินทาง 3-4 วัน ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน kerry/ ไปรษณีย์ไทย (EMS) เพื่อส่งเครื่องให้ท่านลูกค้าก่อนในประเทศไทยก่อนวันเดินทาง

 

 

Joomla! is all about allowing you to create a site that matches your vision. The possibilities are limitless; this sample site will get you started.

There are a few things you should know to get you started.

Every Joomla! website has two parts: the Site (which is what your site visitors see) and the Administrator (which is where you will do a lot of the site management). You need to log in to the Administrator separately with the same username and password. There is a link to the administrator on the top menu that you will see when you log in.

You can edit articles in the Site by clicking on the edit icon. You can create a new article by clicking on the Create Article link in the top menu.

To do basic changes to the appearance your site click Home, Site Settings and Home, Template Settings.

To do more advanced things, like edit the contact form, manage users, or install a new template or extension, login to the Administrator.

Some quick tips for working in the Administrator

  • To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module.
  • To edit the Side Module: Go to Extensions, Module Manager and click on Side Module.
  • To edit the Contact Form: Go to Components, Contacts. Click on Your Name.

Once you have your basic site you may want to install your own template (that controls the overall design of your site) and then, perhaps additional extensions.

There is a lot of help available for Joomla!. You can visit the Joomla! forums and the Joomla! documentation site to get started.